Pohja blogisarjan viestintäsuunitelmalle

Tausta

 • Mikä on blogisarjan yhteys seurakunnan toimintaan ja viestintään?

Tavoite

 • Mitä haluamme saavuttaa? Miksi bloggaamme? Miten arvioimme onko tavoite saavutettu?
Käsiä kahdesta ihmisistä jotka suunnittelevat. Katsovat yhdessä iPadia ja taustalla näkyy kannattava.

Resurssit

 • Minkä verran meillä on aikaa blogille? Pitäisikö jostain muusta työstä sen sijaan luopua? Tuleeko meille yksi tai useampi blogisarja?
 • Jatketaanko blogisarjan määräajan vai onko se osa normaalia työtä?
 • Tarvitseeko meidän ostaa kuvia tai tehdä tilaus verkkokuvapankissa? Otammeko itse kuvia blogia varten?

Kohderyhmä

 • Ketä haluamme tavoittaa? Mikä kiinnostaa juuri heitä?
 • Mihin blogisarja nostetaan verkkosivustolla? Mistä muualta sivustolta linkitetään sinne?

Pääviesti

 • Viesti tai lause jota käytämme, toistamme ja jonka haluamme kävijän muistavan.

Ulkonäkö

 • Miltä blogisarja näyttää? Teksti, kuva?
 • Millaista äänensävyä käytetään tekstissä ja millainen tunnelma kuvissa on?

Vastuu

 • Kuka tai ketkä vastaa blogisarjasta? Kuka kirjoittaa siihen artikkeleita tai koordioi muita kirjoittajien työtä?
 • Kuka tai ketkä vastaa kuvista?

Aikataulu

 • Artikkeleita pitää kirjoittaa tarpeeksi tiuhaan, että blogia seurattaisiin. Kuinka usein kirjoitamme artikkeleita?
 • Missä muissa kanavissa jaamme blogiartikkeleitamme? Kuka jakaa ja milloin?