Hammasrattaita.

Lukkarin kehitys

Lukkaria kehitetään jatkuvasti vastaamaan niin seurakuntien kuin verkkosivukävijöiden tarpeisiin. Kehityksen ajankohtaisista asioista voit lukea Lukkari-uutiskirjeestä sekä tämän sivuston uutisista.

Muista liittyä myös Lukkarin tekijät -vertaisryhmään TeamsissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä!

Miten Lukkaria kehitetään?

Lukkari-julkaisujärjestelmän rakentaminen alkoi 2013 ja ensimmäinen verkkosivusto julkaistiin vuonna 2014. Kehitystyö jatkuu, ja Lukkarin tavoitteena on edelleen olla seurakuntien yhteinen viestintäväline, joka vastaa sekä verkkosivukävijöiden että seurakuntien tarpeisiin.

Kuka vastaa kehitystyöstä?

Lukkarin kehityssuunnitelmat ja -budjetit päätetään Kirkkohallituksessa Kirkon viestinnän esityksen perusteella. Kirkon verkkoviestinnän kokonaisuudesta vastaa Kirkon viestinnän verkkoviestintäpäällikkö.

Käytännön kehitystyötä hoitaa Kirkon verkkoviestinnän Lukkari-tiimi yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa.

Keitä Lukkari-tiimiin kuuluu?

Lukkari-tiimiin kuuluvat tuoteomistaja, tuotepäällikkö ja Lukkari-tuki.

Kehitystyön suunnittelusta ja aikataulutuksesta vastaa Lukkarin tuoteomistaja. Tuoteomistaja johtaa Lukkarin teknistä kehitystä, ohjaa järjestelmätoimittajan työtä, toimii tiiminvetäjänä ja vastaa kehitysbudjetin suunnittelusta ja seurannasta. Tuoteomistajan työparina toimii tuotepäällikkö, joka osallistuu tuotekehityksen suunnitteluun, kehittää ohjeita ja koulutusta sekä hoitaa Lukkariin liittyvää viestintää ja yhteistyötä seurakuntien kanssa. Lukkari-tuki vastaa tukipyyntöihin ja hoitaa mm. teknistä testausta. Lukkari-tuessa kaikki hoitavat tehtävää osa-aikaisesti muiden töidensä ohessa.

Lisäksi Kirkon viestinnän viestintäasiantuntijat osallistuvat yhteisten sisältöjen ja seurakunnille suunnatun viestinnän toteuttamiseen.

Mitkä ovat kehityksen tavoitteet?

Tavoitteena on tarjota seurakunnilla verkkosivualusta, joka

  • toimii teknisesti
  • on saavutettava
  • on suunniteltu käyttäjien tarpeisiin
  • on ylläpitäjille helppo käyttää
  • rakentaa kirkon yhteistä brändimielikuvaa

Yhteinen alusta säästää resursseja, kun jokaisen seurakunnan ei tarvitse suunnitella ja toteuttaa sivustoaan alusta alkaen itse. Tärkeä tavoite on myös, että seurakunnat saavat Lukkarin käyttöön riittävästi tukea.

Millä perusteella kehityskohteet valitaan?

Kehityskohteiden valinta perustuu tutkimustietoon ja seurakunnilta saatuun palautteeseen. Verkkosivukävijöiden ja ylläpitäjien tyytyväisyyttä selvitetään säännöllisesti verkkokyselyillä. Lukkarissa tehdään myös käyttäjätestausta, jolla on suuri painoarvo kehityksen suunnittelussa.

Toiveita seurakunnista tulee paljon, mikä on hieno asia. Rajallisten resurssien vuoksi niiden kesken joudutaan kuitenkin tekemään karsintaa. Etusijalle menevät uudistukset, joista hyötyy mahdollisimman moni. Myös hinta vaikuttaa: kustannusten tulisi olla oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden.

Kehittämisehdotuksia kuitenkin kuunnellaan herkällä korvalla, vaikka kaikkea ei pystytäkään toteuttamaan saman tien. Esimerkiksi lokakuussa 2021 julkaistu blogityökalu oli ollut monen seurakunnan toivelistalla.

Osa kehitystä ovat myös Lukkarin tekniselle alustalle (Liferay) tulevat päivitykset, joilla varmistetaan, että Lukkari pysyy ajassa mukana ja sivustot toimivat oikein.

Miten kehitystä käytännössä tehdään?

Kehitystyössä kulkevat rinnakkain isot kokonaisuudet, pienemmät uudistukset ja virhetilanteiden korjaukset. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestelmätoimittaja Ambientian kanssa.

Uusi päivitys julkaistaan Lukkarissa tavallisesti kerran viikossa. Ennen julkaisua viikon aikana tehdyt muutokset paketoidaan kokonaisuudeksi ja testataan. Kriittiset korjaukset voidaan julkaista nopeutetussa aikataulussa, heti kun korjaus on saatu valmiiksi ja testattu.

Miten seurakunta voi osallistua Lukkarin kehittämiseen?

Lukkariin liittyviä toiveita ja kehitysideoita otetaan mielellään vastaan ItsepalvelupisteenLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Kaikki saadut ehdotukset kirjataan ja niiden toteuttamismahdollisuudet arvioidaan. Työn alla on luoda myös muita tapoja, joilla seurakunnat voisivat olla mukana kehitystyössä.

Lukkarin kehittäjäryhmä osallistuu kehitykseen

Olemme kokonneet ryhmä vapaaehtoisia seurakunnan ja yhtymän työntekijöitä, jolle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua Lukkarin kehityskohteiden suunnitteluun, testaamiseen ja kommentointiin. Ryhmään liittyminen ei edellytä erityistä teknistä osaamista – kiinnostus kehitystyöhön ja monipuolinen kokemus Lukkarin ylläpidosta riittää. Tuotepäällikölle voi ilmoittaa kiinnostuksesta osallistua.

Mitä kehitystyö kehittäjäryhmässä esimerkiksi tarkoittaa käytännössä?

Loppuvuodesta toteutimme Lukkarin järjestelmätoimittaja Ambientian johdolla virtuaalisen työpajan, jossa kartoitettiin tarpeita uudelle verkkosivuanalytiikan raportointinäkymälle. Mukana oli edustaja viidestä seurakunnasta tai yhtymästä. Yksi heistä oli Kangasalan seurakunnan tiedottaja Tiina Mylläri, joka kertoo kokemuksestaan blogikirjoituksessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Missä kehityksen etenemistä voi seurata?

Ajankohtaisista kehitysuutisista kerrotaan näillä Lukkari-ohjesivuilla, uutiskirjeessä sekä Lukkarin tekijöiden Teams-tiimissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ota yhteyttä

Tuoteomistaja
040 139 6128

Vastaa kehityksestä.

Tuotepäällikkö

Kehittää yhteistyössä tuoteomistajan kanssa. Vastaa viestinnästä, tuen organisoinnista ja koulutuksista.

Suuri kiinnostukseni tällä hetkellä on ratsastus ja hevoset. Perheeseen kuuluu kolme lasta ja kaksi kissaa. Lähistöllä asuu aikuinen tytär ja lapsenlapsi.


Andreas Cederberg

Lukkari-tuki

Eva Holm

Lukkari-tuki

Kalevi Koistinen

Lukkari-tuki

Anne Kähäri

Lukkari-tuki

Anne Ohls

Lukkari-tuki

Poimintoja blogeista