Saavutettavuusselosteen malli Lukkari-seurakunnille

Tältä sivulta löydät mallipohjan Lukkari-sivustojen saavutettavuusselosteelle. Muokkaa alleviivatut kohdat vastaamaan omaa sivustoanne. Muista myös poistaa alleviivaukset ennen selosteen julkaisua. Lue huolella selosteen täyttöohjeet.

Huom! Jotta selosteen voi laatia, tulee sinun perehtyä saavutettavuusvaatimuksiin ja ymmärtää miltä osin seurakuntasivustonne vastaavat määrättyjä vaatimuksia ja miltä osin ne ovat puutteellisia.