Miten Lukkarin tukipyynnöt etenevät?

Lukkari-tuki palvelee ylläpitäjiä arkipäivisin Itsepalvelupisteessä. Tukipyynnön sisällöstä riippuu, miten nopeasti pystymme tarjoamaan ongelmaan ratkaisun tai tukea.

Ylläpitotyökalujen käyttöön liittyvät ongelmat

Monet Lukkarin ylläpitoon liittyvät ongelmat ratkeavat nopeasti tuen antamalla ohjeistuksella. Kirjallisten ohjeiden lisäksi ongelmia voidaan tarvittaessa ratkoa puhelimitse tai ruudunjaon avulla Teamsissa. Kinkkisimmissä tapauksissa tuki konsultoi Lukkarin kehitystiimiä ja kehitystiimi tarvittaessa järjestelmätoimittajaa.

Järjestelmävirheet

Kun Lukkari-tuki saa ilmoituksen bugista eli järjestelmävirheestä, ensimmäinen askel on testata ja selvittää, millaisissa paikoissa ja tilanteissa virhe toistuu. Kun ongelmasta on testaamalla saatu riittävästi tietoa, kehitystiimi arvioi korjauksen kiireellisyyden ja tekee korjauspyynnön Lukkarin järjestelmätoimittajalle. Tukipyynnön tekijä saa tässä vaiheessa väliaikatietoa korjauksen etenemisestä.

Lukkariin tehdyt korjaukset ja muutokset paketoidaan aina päivitykseksi, jollainen julkaistaan noin kerran kahdessa viikossa. Ennen julkaisua muutokset testataan. Kriittiset korjaukset voidaan julkaista nopeutetussa aikataulussa – heti kun korjaus on saatu valmiiksi ja testattu.

Kehitystoiveet

Kaikki seurakunnista tulevat kehitystoiveet huomioidaan Lukkarin kehityksen suunnittelussa. Kaikkia toiveita ei kuitenkaan voida rajallisten resurssien vuoksi toteuttaa. Etusijalle menevät uudistukset, joista hyötyy mahdollisimman moni. Näin ollen verkkosivukävijöille näkyvät muutokset priorisoidaan useimmiten ylläpitotyökalujen viilauksen edelle. Myös muutoksesta aiheutuvien kustannusten täytyy olla oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden.

Monia hyödyttävät ja pienitöiset ehdotukset voidaan joskus toteuttaa melko nopeallakin aikataululla. Yksittäiset kehitystoiveet on kuitenkin usein järkevää niputtaa osaksi jotain suurempaa uudistusta ja silloin oman toiveen toteutuminen voi kestää kauemmin. Mitä suuremmasta kokonaisuudesta on kyse, sitä enemmän sen tekemiseen täytyy varata kehittäjien aikaa.

Lue lisää Lukkarin kehitystyöstä

Oman sivuston kehityssparraus

Tuen kautta voi pyytää myös sparrailuapua oman sivuston kehittämiseen. Tuessa voidaan esimerkiksi pohtia ja tarjota vaihtoehtoja, miten seurakunnan idea voitaisiin Lukkarissa toteuttaa.

Sparrailuapua kannattaa pyytää myös muiden seurakuntien Lukkari-käyttäjiltä Teamsin Lukkarin tekijät / Klockarenproducenten -tiimissä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Tiimissä voit jakaa myös omia hyviä Lukkari-toteutuksia muille inspiraatioksi.