Tutkimus kehityksen perustana

Lukkari on luotu loppukäyttäjien eli seurakuntalaisten tarpeisiin

Verkkosivujen suunnittelussa ja kehityksessä tulee aina ottaa lähtökohdaksi sivuston asiakkaat eli loppukäyttäjät, jotka Lukkari-sivustoilla ovat pääosin seurakuntalaisia. Tarpeita ja toiveita selvitetään Lukkarin kehitystyössä palvelumuotoilun keinoin. Tietoa kerätään kyselytutkimusten lisäksi myös kävijätilastoista: Mitkä ovat suosituimpia sivuja, tullaanko verkkosivuille älypuhelimilla vai pöytäkoneella, kuinka monella sivulla kävijä keskimäärin vierailee, jne. Vuonna 2021 alkupuoliskolla (tammikuu-kesäkuu) seurakuntien Lukkari-sivustoilla oli noin 3 640 000 eri kävijää ja 41 prosenttiä suosittelisi sivustoa.

Kun seurakunta on valinnut sivuston julkaisualustaksi Lukkarin, voi olla varma että ratkaisut ovat harkittuja ja ne perustuvat seurakuntalaisten tarpeisiin.

Lukkarialustaa kehitetään jatkuvasti

Verkkosivujen ja niiden julkaisualustan tulee elää ajassa. Netin käyttötavat ja teknologiat muuttuvat ja uusia ominaisuuksia tarvitaan. Ennen uudistusten julkaisua ne testataan esimerkiksi vaihtoehtoisten mallien ja prototyyppien muodossa. Myös saavutettavuusvaatimukset huomioidaan Lukkarin kehitystyössä. Näin varmistutaan siitä, että uudet ratkaisut parantavat käyttäjien käyttökokemusta. Myös sivuston ylläpitäjiltä eli seurakuntien työntekijöiltä kerätty palaute auttaa kehittämään palvelua. Teknistä toteutusta johtaa Lukkarin tuoteomistaja Kirkon viestinnän Kehitys ja verkko -yksikössä.

Yhteiset sisällöt helpottavat päivittäjien työtä

Seurakunta vastaa itse Lukkari-sivujen sisällöstä. On tärkeää, että sivusto pidetään ajan tasalla ja käytetty kieli on seurakuntalaisille selkeää. Sivujen sisällöt eivät koskaan ole valmiit, vaan mm. tapahtumatietoja tulee päivittää aktiivisesti. Sivuston rakentajien työtä helpottamaan on Lukkariin luotu valmiiksi muotoiltuja, kirkon yhteisiä sisältöjä mm. tekstejä uskonasioihin ja kirkkovuoteen liittyviä kampanjoita. Yhteisiä sisältöjä ylläpidetään ja kehitetään Kirkon viestinnässä.

Aikaisemmat ylläpitäjätutkimukset 

Tammikuu 2018 

Tammikuu 2017

Kysely lähetettiin kaikille Lukkarin ylläpitäjille joulukuun lopussa 2016. Vastausaika päättyi 26.1.2017. 

Aikaisemmat kävijätutkimukset

Toukokuu 2019 

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä kevättalvella 2019.

Tammikuu 2018

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä marraskuussa 2017.

Tammikuu 2017 

Kyselu Lukkarin loppukäyttäjille 

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä seurakuntien Lukkari-sivustoista kartoitettiin vuodenvaihteessa 2016-2017.

2016

Tietoa millä laitteella ja mitä kautta Lukkari-sivustoille tultiin, sekä mitkä olivat suosituimmat sivut.