""

Saavutettavuus verkossa

Seurakuntien verkkopalveluiden tulee lain mukaan olla saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista.

Saavutettavista sisällöistä hyötyvät kaikki

Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille, mutta saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki käyttäjät. Jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, jotka pitää ottaa huomioon verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Nämä rajoitteet ja haasteet voivat kohdata ketä tahansa meistä väliaikaisesti tai pysyvästi. Lähes kaikki suomalaiset ovat esteellisiä jossain vaiheessa elämäänsä. 

Verkkosivujen saavutettavuus takaa, että sellaiset henkilöt, joilla on 

  • väliaikainen aistivamma esim. harmaakaihi, murtunut käsi tai rikkoutunut hiiri
  • heikko lukutaito (11% suomalaisista) esim. suomenkielen opinnot vasta alkeiden tasolla tai  lukihäiriö
  • pysyvä aistivamma tai tarve käyttää apuvälineitä
  • hidas nettiyhteys tai kirkas auringonpaiste

saavat sivuilta saman tiedon, kuin ne joilla ei näitä haasteita ole.

Katso AVI:n video: Saavutettavuus - yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Verkkopalveluiden saavutettavuus on määritelty laissa

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui Suomessa voimaan 1.4.2019. Tämän taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita. Lain sisältö on huomioitu myös kirkkolaissa ja se velvoittaa kaikkia seurakuntia tekemään verkkosivuistaan saavutettavia.

Sivustoilta tulee lisäksi löytyä saavutettavuusseloste. Lukkari-alustaa käyttäville seurakunnille on luotu mallipohja, jota seurakunnat voivat hyödyntää. Tutustu mallipohjaan ja sen täyttöohjeisiin

Saavutettavuuden toteuttaminen verkkopalvelussa vaatii näkemystä ja osaamista, mutta hyvästä ulkoasusta ei tarvitse tinkiä. Päinvastoin selkeä ja houkutteleva ulkoasu on osa mahdollisimman saavutettavaa verkkopalvelua.

Saavutettavuuden varmistaminen on jokaisen sisällöntuottajan vastuulla 

Verkkosivustojen saavutettavuus syntyy sekä teknisinä toimina että sisältötyössä. Lukkari-alustan saavutettavuus on Kirkon viestinnän vastuulla, mutta verkkosivuston sisältöjen saavutettavuus tekstien, kuvien, linkkien, tiedostojen ja sisältörakenteen osalta ovat kunkin seurakunnan omalla vastuulla. Saavutettavuus tulee huomioida kaikessa sisällöntuotannossa.

Saavutettava sisällöntuotanto on samalla myös hakukoneoptimointia. Verkon hakukoneet tutkivat sisältöä samankaltaisesti kuin näkövammaisten ruudunlukuohjelmat. Hakukonerobottia kiinnostavat samat asiat kuin ihmiskäyttäjiäkin, mm. 

  • kuvaavat otsikot 
  • otsikoiden looginen käyttö 
  • kuvien vaihtoehtoiset tekstit 
  • selkeä, sisällön kannalta keskeisiä sanoja toistava teksti 

Ohjeita saavutettavien sisältöjen tekemiseen

Alta löydät ohjeita tekstien, kuvien, linkkien ja muiden Lukkari-sisältöjen saavutettavuuden varmistamiseen.

Katso myös

Saavutettavuuswebinaari Lukkari-käyttäjille

Kirkon viestintä järjesti saavutettavuuswebinaarin Lukkari-käyttäjille 23.4.2020. Koulutuksessa käytiin läpi, mitä saavutettavuus käytännössä tarkoittaa ja vaatii jokaiselta sisällöntuottajalta. Kouluttajana toimi Eficoden Digital Accessibility Lead Timo Övermark.

Webinarin ohjelmassa oli mistä saavutettavuudessa on kysymys, mitä nettisivujen käyttäminen on toimintarajoitteisille henkilöille ja saavutettavien sisältöjen tuottamisesta, kuten: tiedostot (kuten PDF), kuvat, otsikointi, linkit, videot ja värikontrasti. 

YouTube-video

Katso myös Saavutettavuuskoulutusstriimi 13.5.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä