Sivumallit Lukkarissa

Jokaisella Lukkarilla luodulla sivulla on oma sivumallinsa, joka valitaan sivun luonnin yhteydessä. Sivumalli määrää, millaisia sisältöalueita eli portletteja sivulla on ja missä ne sijaitsevat.

Sivun luonnin yhteydessä avautuu lista käytettävissä olevista sivumalleista. Jokaisen sivumallin nimen edessä on merkintä, mihin tarkoitukseen sivumalli on. Sivumalleja tulee käyttää lähtökohtaisesti vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on suunniteltu.

Sivumallit käyttökohteittain:

  • 1.XX: Tästä kategoriasta löytyvät kaikille Lukkarin käyttäjille yhteiset sivumallit, joita käytetään uusia sivuja luotaessa. Poikkeuksena ovat urbaanin eli B-sivustomallin alaseurakunnat, joiden alasivuille valitaan sivumalli 3.XX-kategoriasta.
  • 2.XX: Nämä sivumallit ovat yleisten osioiden pääsivuja, ja ne on suunniteltu tiettyyn käyttöön.
  • 3.XX: Nämä ovat urbaanin sivustomallin sivumalleja, jotka liittyvät lähinnä aliseurakuntien sivuihin. 3.XX-alkuiset sivumallit näkyvät vain urbaania sivustomallia käyttävissä seurakunnissa.