Yhteenveto vuoden 2021 kävijä- ja ylläpitäjäkyselyistä Lukkarin näkökulmasta

Tänä vuonna noin 320 seurakuntaa otti osaa kävijätutkimukseen. Kysely oli nostettuna seurakuntien sivustoille toukokuussa kolmen viikon ajan. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 2 908 käyttäjää. 

Seurakuntien työntekijöille suunnattuun verkkoviestintäkyselyyn vastasi 252 Lukkari-ylläpitäjää.

 

Mitä tulokset kävijätutkimuksesta tarkoittavat seurakunnalle?

Ihmiset ja se, mitä seurakunnassa on meneillään, kiinnostaa.

Tuo ihmiset esille

Ihmiset ja heidän kertomuksensa kiinnostavat. Seurakunnan työntekijät kiinnostavat, joten kannattaa panostaa yhteystietoihin. 10 prosenttia kävijöistä etsii uutisia, mutta jopa 13 prosenttia etsii yhteystietoja. Panostakaa henkilökohtaisiin esittelyihin sekä mukaviin kuviin työntekijöistä ja tuokaa ihmisiä esille vaikka blogeissa. Tuokaa esille myös seurakuntalaisia, valtuuston jäseniä ja lähetystyöntekijöitä sekä heidän kertomuksia. Esitelkään seurakunta yhteisönä.

Pidä sivusto päivitettynä

On tärkeää pitää verkkosivuston sisältö ajantasaisena. Käykää säännöllisesti sivutoa läpi, poistakaan vanha sisältö ja lisätkää uutta. Merkatkaa kalenteriin ajankohta, milloin teette tämän yhdessä ja yrittäkää saada tästä syntymään hyvä rutiini.

Kerro mitä teillä tapahtuu

Kertokaa mitä muuta ajankohtaista seurakunnassa on juuri nyt, ei pelkästään tapahtumia. On hyvä kertoa esim. ajankohtaisista projekteista, päätöksistä ja vaikka mitä juuri nyt pitäisi tehdä hautojen hoidossa. Ihmiset haluavat tietää ja tänä päivänä he odottavat löytävänsä tiedon verkkosivustolta. Kirjoittakaa myös, miksi ette voi julkista jotain tietoa sivustolla esim. syntyneiden ja kuolleiden nimiä. 

Panosta iloisuuteen ja kuviin, ei vain kuivaa tietoa

Vähentäkää tekstimassaa ja kiteyttäkää. Näin kävijä löytää tärkeimmät asiat helpommin. Muistakaa verkkotekstin säännöt: tärkein ensin, lyhyitä kappaleita, kuvaavia väliotsikoita ja selkeitä linkkejä. Antakaa ilon, huumorin ja kiinnostuksen kävijää kohtaan näkyä sekä puhuttelutavassa että kuvissa. Hyvä vinkki on myös kutsua muutama seurakuntalainen mukaan sisällön suunnitteluun. 

Kuvaile tapahtumat moninaisesti ja kiinnostusta herättävällä tavalla

Suurin osa sivustolla kävijöistä etsii tapahtumia. Kuvailkaa tapahtuvia mahdollisimman tarkasti. Kerro, kuka tapahtumaa vetää, mitä aiotte tehdä ja kutsukaa lukijaa mukaan, jopa mahdollisesti jonkun toisen kanssa. Näin tapahtumat kuulostavat ainutlaatuisilta ja kiinnostavilta.

Kerro uskosta ja lohdusta

Ihmiset etsivät sivuilta myös uskoa ja lohtua. Seurakunnan työntekijät tekevät töitä näiden kanssa joka päivä. Voit nostaa niitä esille erityisesti Tutki uskoa - ja Apua ja tulkea elämään -osioiden alla. Se sisältö, mitä tuotatte Facebookiin, voi useasti nostaa myös sivustolle.

Auttakaa toisianne ja suunnitelkaa yhdessä

Muistakaa, että sivusto on koko seurakunnan vastuulla. Sen ylläpitäminen on liian raskasta yhdelle tai kahdelle henkilölle. Tarvitaan innostamista, priorisointia ja motivointia. Sivuston ylläpito tarvitsee johdon tukea sekä suunnittelua, miten työyhteisö yhdessä kehittää verkkosivustoa. Verkkosivusto ei ole ikinä valmis, vain jatkuvasti päivettynä se voi oikeasti kiehtoa kävijää.

Mitä kävijä- ja ylläpitäjätutkimuksen tulokset tarkoittavat Lukkarin kehitykselle?

Striimaukset vaativat paikkansa

Striimaukset ovat tulleet jäädäkseen. Striimausten toimivuus ja esittäminen ovat asioita, joita Lukkarissa pitää parantaa. Kehitystiimi on jo ryhtynyt toimeen asian tiimoilta.

Mitkä asiat sivustoilla koetaan sekavina

Tutkitaan, miksi osa kävijöistä koki sivustot sekavaksi ja miten sivustoista saisi selkeämmät. Kokevatko käyttäjät epäselvänä etusivun, sivustorakenteen, alasivujen rakenteen vai sisällön? Miten kokemukset eri seurakuntien sivustoilla eroavat toisistaan? Onko tämä pääasiassa B-sivustomallin, missä seurakunta ja yhtymät ovat yhtä sivustoa, ongelma vai onko se kaikkien sivustomallien ongelma?

Helppo ohje on tarpeen

Harvoin sivustoa päivittävät Lukkari-ylläpitäjät kokevat työkalun hankalaksi. Kun sivuston päivittämistä tekee harvoin, ei ylläpito tule tutuksi. Tarvitaan helpot ohjeet, jotka ohjaavat ylläpitoa askel askeleelta.

Kuvien lisääminen sivustolle pitää olla helppoa

Kuvien lisäämistä pitää helpottaa. Tarvitaan myös ohjeet, miten kuvat saadaan näyttämään hyviltä sivustolla. 

Etäkoulutusta tarvitaan

Ylläpitäjät toivoavat koulutusta hyvästä verkkosisällöstä ja itse työkalun käytöstä, etenkin etänä. Myös henkilökohtaisempi auttaminen, vaikka suuremman sivuston läpikäynnissä, voisi olla tarpeen.

Sivumallit ja sivurakenne pitää käydä läpi

Sivumalleihin toivottiin myös muutoksia. On tärkeää, että niistä löytyvät ylläpitäjille olennaiset portletit. Itse päätason sivun rakenteen tulee olla yhtenäinen. Jako Tule mukaan - ja Osallistu-osioiden välillä tulee arvioida uudelleen. Ylläpitäjien mielestä on hankalaa ymmärtää, mitä Osallistu-osion tulisi sisältää. Yksittäisen seurakunnan ainutlaatuisuuden esittämiselle tulee jäädä enemmän näkyvyyttä.

Viestintä Lukkari-toimittajien ja seurakuntien suuntaan

Lukkari-työstä on pyrkimys viestiä mahdollisimman kattavasti, tavoittaa mahdollisimman paljon Lukkarin ylläpitäjiä sekä seurakuntia. Lukkaritiimi arvioi käytettävät viestintäkanavat uudestaan.

Seurakunnat mukaan kehitystyöhön

Lukkari on seurakuntien omistuksessa oleva alusta, jonka kehitystä johtaa Kirkon viestintä. Tällä hetkellä kehitystiimi ottaa vastaan kehitysehdotuksia mm. tuen kautta. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että seurakunnissa olisi kiinnostusta olla aktiivisemmin mukana kehitystyössä.

Mitä voimme tarjota heille joilla jotka eivät käytä seurakuntien palveluita?

Kävijät, jotka eivät käytä seurakuntien palveluita, kokivat etteivät löydä helposti etsimäänsä sivustoilta. He eivät myöskään koe sivustoja kovin kiinnostaviksi. Tosin tämä ryhmä ei ole ensisijainen kohderyhmä seurakuntien sivustoilla, mutta on miettimisen arvioista, miten kohtaamme tulevaisuudessa myös heidät paremmin.

Evästeeksi sekä huolenaiheita että kiitoksia kävijöiltä

Kävijätutkimukseen osallistui tänä vuonna lähes 3 000 henkilöä. Vastaajat kokivat Lukkari-verkkosivustoalustan toimivaksi ja he kokivat sisällön merkitykselliseksi. Vaikka palaute oli hyvää, haluamme ottaa kehitystyössä huomioon myös kaikki avoimissa vastauksissa mainitut huolenaiheet. Näin saamme suuntaa sille, miten Lukkarista tulee vielä parempi.

Huolenaiheista huolimatta avoimissa vastauksissa tuli esille myös paljon asioita, joihin oltiin tyytyväisiä.
"Erityisesti nyt korona-aikana jumalanpalvelukset verkossa ovat ilahduttaneet"
"Hienoa, että verkko- ja virtuaalikirkko palvelee ja tuo lähetyksiä kotisohvalle!"
"Esirukouspalvelu on erittäin hyvä. Kiitos siitä."

Itse sivustoja sai myös kehuja.
"Toivottavasti sivut ovat jatkossakin saavutettavat ja selkeät. Tällä hetkellä toimii hyvin eri laitteilla. Kiitos hyvästä työstä." 
"Kokonaisuutena tämä valtakunnallinen sivustopohja on hyvä. Jos katsoo muidenkin seurakuntien sivustoja, löytyy samat asiat samasta paikasta."