Tietosuoja

Nykyinen henkilötietolaki korvaantui uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Tietosuoja-asetus, GDPR, korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. 

Tietosuoja Lukkari-julkaisujärjestelmässä sekä vastuut

Seurakunta

Seurakuntien omat tietosuojaselosteet

Jokainen seurakunta vastaa oman sivustonsa sisällöstä; tapahtumatiedoistaan, esittelysivuistaan, yhteystiedoistaan jne. Seurakunta vastaa myös rekisterinpitäjänä tarvittavista tietosuojaselosteista sekä niiden löytymisestä seurakunnan verkkosivuilta.

Tietosuojaselosteet sivustolla

Seurakunnan omat tietosuojaselosteet voi koota omalle sivulle Info ja asiointi -osion alle.

Alatunnisteeseen on lisätty linkkipaikka, johon voi luoda linkin ko. koontisuvulle. Linkin nimeksi voi laittaa esimerkiksi "Seurakunnan tietosuojaselosteet". Katso ohje linkin tekemiseen alta

Lukkari-lomakkeet

Jos lomakkeella kerätään henkilötietoja, tulee seurakunnan sivuilta löytyä asiaa koskeva tietosuojaseloste. Tämä koskee kaikkia seurakunnan lomakkeita; esirukouspyyntöjä, palautteen pyytämistä, seurakunnan toimintaan ilmoittautumista.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön sisältönsä, merkityksensä tai vaikutuksensa vuoksi liittyvää informaatiota. Henkilötietoja voivat olla muun muassa henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, auton rekisterinumero, kiinteistötunnus ja IP-osoite sekä kyseistä henkilöä koskevat terveystiedot, tulotiedot, hänelle annettuja kirkon palveluja koskevat tiedot ja hänen yksityiselämäänsä koskevat tiedot. Henkilö on tunnistettavissa myös silloin, kun käsitellään tietoja, joista ei suoraan käy ilmi, ketä ne koskevat, mutta jotka ovat yhdistettävissä henkilöön yhdistämällä tiedot muualta saatavaan tietoon.

Älä käytä Lukkari-lomaketta kerätääksesi arkaluonteista (esim. perheneuvontaan liittyvää) tietoa tai henkilötunnuksia.

Kirkkohallitus

Lukkari-julkaisujärjestelmän tietosuojaseloste

Kirkkohallitus vastaa Lukkari-julkaisujärjestelmän yleisestä ja yhteisestä sisällöstä sekä näitä koskevasta tietosuojaselosteesta. Linkki yhteiseen tietosuojaselosteeseen on lisätty keskitetysti jokaisen seurakuntasivuston alatunnisteeseen. 

Lukkarin ylläpitäjien tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietojen poistaminen tietokannasta ja julkaisujärjestelmästä

  • Lomake- ja ilmoittautumistiedot jäävät Lukkari-tietokannassa kunnes itse lomake poistetaan. Myös muut seurakunnan verkkosivustolle tunnuksia omaavat henkilöt pääsevät tietokannasta näkemään lomakkeella kerätyt tiedot.
  • Mikäli ylläpitäjä ei ole käyttänyt Lukkari-julkaisujärjestelmä kahden vuoden aikana, hänen tiedonsa poistetaan Lukkari-ylläpitäjärekisteristä. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä. Näissä tapauksissa käyttäjäksi tulee ”Poistettu henkilö”. Eli poistettujen henkilöiden tuottamat sisällöt eivät katoa. Käyttämättä olevien tunnuksien poistaminen käsin on työlästä ja tulevaisuudessa kehitetään tälle automaatiota.