Apua ja tukea -osio

Apua ja tukea on diakonian yleistajuisempi sanamuoto. Osiossa esitellään seurakunnan apua tarjoavat tahot ja palvelut. Osion tärkein sisältö on tarjota avun yhteystiedot mahdollisimman selkeästi. Osion pääsivulle listautuvat myös apua ja tukea -kategorian tapahtumat.

Sisältöjen rakentaminen

Osion voi rakentaa ainakin kahdella eri tavalla:

1. Auttamiskanavat yhdellä sivulla

Jos alasivujen rakentaminen osioon tuntuu liian työläältä tai paikallista sisältöä on vähän, voi avun kanavat esitellä sivun alussa ja jättää alasivut tekemättä. Linkkilistaan voi tällöin laittaa vain yhteiset auttamiskanavat esim. kirkonkeskusteluapua.fi.

Jos lisäksi tuntuu tarpeelliselta lisätä sivulle haitarilinkit evl.fi-palvelun Apua ja tukea -osioihin, voi verkkotuesta pyytää käyttöön toista sivumallia (Päätason sivumallia ei voi vaihtaa itse).

Esimerkki haitarilinkeistä evl.fi-sivustolle:

""

2. Alasivurakenne, kun auttamistapoja on seurakunnassa useita

Oletuksena osiossa on sivumalli, jossa on tekstiosio yläosassa ja alareunassa leveä linkkilista. Ideana on tarjota sivun alussa tärkeimmät yhteystiedot. Linkkilistaan kootaan eri teemoja tai auttamiskanavien alasivut ja kirkon yhteiset linkit.

Alasivujen teemoja voivat olla yhteisen sisällön rakenteen mukaan: Ihmissuhteet, Suru ja kriisit, Arjen ongelmat, Rikos, Päihteet ja riippuvuus, Henkinen hyvinvointi. Muitakin teemoja ja linkkejä voi toki linkkilistaan lisätä.

Voit luoda linkit alasivuille käyttämällä kirkon yhteisiä linkkejä, joissa on valmiina alasivujen verkko-osoite ja kuva. Voit muokata linkkejä tallentamalla ne paikallisena kopiona. Löydät yhteiset linkit linkkilistauksesta seuraaville tunnisteilla:

  • Alasivu - Apua ja tukea - Henkinen hyvinvointi - vaakakuva
  • Alasivu - Apua ja tukea - Ihmissuhteet - vaakakuva
  • Alasivu - Apua ja tukea - Rikos - vaakakuva
  • Alasivu - Apua ja tukea - Suru, kriisi - vaakakuva
  • Alasivu - apua ja tukea - Päihteet ja riippuvuus - vaakakuva

""

Poimintoja blogeista